window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-134366199-1');

Magnezowy naturalny proszek do prania 1,5kg

Waga: 1500g
Opis produktu

Magnezowy naturalny proszek do prania 1,5kg

 
  • Nowość
30,00 zł
Brutto

 

Wysyłka od 13,99

 

Masz 14 dni na zwrot towaru!

Opis produktu
Magnezowy proszek do prania to produkt w 100% naturalny, delikatny, bez enzymów, w pełni biodegradowalny, tworzony ręcznie, bez oleju palmowego i tłuszczy zwierzęcych, z zawartością ponad 40 % magnezu w formie czystej soli Epsom. Sposób użycia: do pralki należy stosować około 50 g proszku- ilość odpowiadająca 1 miarce, pranie bardzo brudne 1,5-2. 1,5 kg proszku to około 30 prań. Ostrzeżenia Zwroty określające rodzaj zagrożenia: H319 Działa drażniąco na oczy Zwroty określające środki ostrożności: P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę P102 Chronić przed dziećmi P264 Dokładnie umyć ręce i twarz po użyciu P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady
Powiązane produkty
Opinie klientów
Inni kupili również