„Produkty Grzegorza Śleziaka „Białego Sai Baby”
mają rekomendację „Polskiej Akademii Zdrowia”
oraz Miesięcznika „Zdrowie bez leków”